Přejít k hlavnímu obsahu

Psychoanalýza – psychoterapie? Jakou zvolit psychologickou pomoc?

  • Vstupní setkání / konzultace. Odpověď na otázku, jestli zvolit nějakou formu psychologické pomoci a jakou, obvykle poskytnou dvě až tři předběžná setkání, i když někdy to může trvat i delší čas. Předběžná setkání jsou příležitostí k probrání toho, co vedlo k vyhledání psychologické pomoci, k rozhovoru o životní situaci a problémech.
     
  • Psychoterapeutické konzultace. Pro někoho je vhodnou volbou docházení po určitou dobu na psychoterapeutické konzultace obvykle dvakrát týdně, které v určitých případech dostačují k vyřešení těch záležitostí a problémů, s nimiž se člověk aktuálně potýká. 
     
  • Psychoanalýza. Někdo může chtít a někdy, zejména při dlouhotrvajících či opakujících se obtížích, potřebuje podstoupit intenzivnější psychoanalýzu. Psychoanalýza nabízí příležitost dojít k trvalejšímu zotavení a hlubší psychické změně. Probíhá optimálně vícekrát v týdnu v dlouhodobějším časovém horizontu. Na jejím konci obvykle je člověk schopný nalézat větší uspokojení v životě a získá schopnost být k sobě pravdivější a rozumět si způsobem, který přináší úlevu a více vnitřní volnosti.

Mgr. Roman Telerovský | Soukromá psychoanalytická praxe | Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 - Nové Město, 120 00