Psychoanalýza

PSYCHOANALÝZA je intenzivní a účinný psychologický přístup, který přispívá k psychickému zotavení a zlepšuje život lidí, kteří ji podstupují.

 

Jsou období v životě, kdy se cítíme být zahlceni emocemi a myšlenkami, kterým nerozumíme, nebo kdy se přestaneme cítit být ve své kůži a ovládne nás psychická nepohoda. Psychoanalýza pomáhá tyto stavy zpracovat, nalézt jejich nevědomé zdroje a uvolnit cestu ke snížení potenciálu pro jejich vznik.

Jádrem psychoanalýzy je poznání, že naší základní součástí je složitý a víceméně nevědomý emocionální život. Některé naše představy, přesvědčení a strachy se staly natolik zakořeněnými a automatickými, že si ani neuvědomujeme, jak ovlivňují náš pohled na svět a to, jak se v něm cítíme a jednáme. Mnohdy jen vypozorujeme, že se opakovaně chováme způsobem, kterým si škodíme, cítíme se zaklesnutí v neuspokojivých vztazích nebo brzděni v našem emocionálním, tvořivém a profesním vývoji, ale nevíme proč.

Psychoanalýza probíhá v pravidelných padesátiminutových setkáních s psychoanalytikem optimálně čtyřikrát až pětkrát v týdnu. Toto stabilní a důvěrné uspořádání poskytuje příležitost pro to, aby analyzand (člověk, který podstupuje analýzu) spolu s analytikem vešli do kontaktu s tím, co se odehrává na hlubší rovině, a mohli tomu porozumět. V této souvislosti stále platí výrok Sigmunda Freuda: "Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč jsi musel onemocnět, a snad se tomu, abys dál churavěl, vyhneš."

 

Co psychoanalýza nabízí

Psychoanalýza poskytuje příležitost dojít k trvalejší vnitřní změně a ucelenějšímu a hlubšímu porozumění sobě samému – zejména k porozumění vlastní životní historii a fungování nevědomé mysli, a jejich role v tom, jak se jedinec dostal do situace, v jaké je. Lidé si občas představují, že intenzivní psychoanalýzu potřebují jen lidé s vážnými duševními poruchami, což ve skutečnosti neplatí. Psychoanalýza je poměrně nesnadná cesta sebepoznávání a je určena převážně těm, kteří o hlubší změnu usilují a mají pro ni předpoklady.

Psychoanalýza přispívá ke zvýšení kapacity prožívat v životě uspokojení a cítit se svobodněji. Jedním z cílů psychoanalýzy je proto osvojení si metody sebeanalýzy, to znamená schopnosti být k sobě pravdivý a rozumět si způsobem, který přináší úlevu a a více vnitřní volnosti.

 

Použití analytické pohovky

V psychoanalýze od samého počátku hraje důležitou roli pohovka. Analyzand na ní leží, analytik sedí za ním mimo jeho zorné pole. Takové uspořádání přináší některé výhody oproti sezení tváří v tvář, které bývá na rozdíl od analytickému uspořádání více kontrolované, ovlivňované vzájemnými pohledy a neverbálními projevy. Poloha v leže usnadňuje uvolnění myšlenek a možnost říkat bez cenzury cokoliv přijde na mysl, včetně sdílení nepříjemných věcí a emocí.

 

Jak dlouho psychoanalýza trvá

Čas je v psychoanalýze důležitý faktor. Vzhledem k tomu, že psychoanalýza usiluje o změnu prostřednictvím zabývání se nevědomou myslí, nemůže nabídnout žádná rychlá řešení. Obvykle je to tak, že se lidé s analytikem vídají po dobu několika let, ačkoliv skutečné trvání psychoanalýzy bude samozřejmě záviset na specifických problémech a situaci dané osoby.

Lidé, kteří hledají psychologickou pomoc, mnohdy vskrytu duše zakrývají části svých životních příběhů a bolestné zkušenosti, a projevují zesílenou potřebu se citlivých míst nedotýkat a chránit tak svůj dosažený pocit duševní rovnováhy. Pro navození změny a pokroku je proto nezbytné přistupovat k těmto oblastem s porozuměním, rozvážností a trpělivostí. To je důvod, proč zejména psychoanalýza vyžaduje tolik času. Předpokladem úspěšné psychoanalýzy a možnosti volně v jejím průběhu hovořit o tom, co člověka skutečně tísní a je citlivé, je vytvoření důvěryplného pracovního vztahu, který nevzniká hned, ale buduje se postupně, mnohdy dlouhé měsíce, tak jako v životě. Psychoanalýza navíc čas od času postupuje ztěžka a vyžaduje svůj čas na překonání těchto obtížných úseků analytického procesu.

 

Napsali o psychoanalýze

Jisté je jedno, pokud nadále přisuzujeme důležitost a význam formulaci „poznej sebe sama“, která zazněla v Delfách v antickém Řecku, pak psychoanalýza mezi ostatními formami psychoterapie nemá konkurenta.

Martin S. Bergman

 

Řeknu Vám, že jsem rád, že starej Freud se narodil – a že jsem to vydržel na tu otravu chodit. Je to hrozný trápení, horší než zubař, a dražší – ale za ten duševní stav to na mou duši stojí.

Jiří Voskovec v dopise Janu Werichovi o své psychoanalytické „hlavoléčbě“

 

Psychoanalýza je něco jako docházení na hodiny klavíru, pět let nepozorujete žádný větší pokrok a najednou zjistíte, že umíte hrát. 

Woody Allen

 

 


Mgr. Roman Telerovský | Soukromá psychoanalytická praxe | Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 - Nové město, 120 00

+420 737 366 293rtelerovsky@gmail.com | www.telerovsky.cz

nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet online moncler outlet online moncler outlet online peuterey outlet online canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher doudoune canada goose doudoune canada goose doudoune canada goose canada goose outlet italia canada goose outlet italia canada goose outlet italia canada goose outlet italia canada goose outlet italia canada goose outlet italia love moschino outlet love moschino outlet love moschino outlet moschino outlet online moschino outlet online moschino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online cheap nfl jerseys cheap nike nfl jerseys moschino outlet online moschino outlet shop stone island outlet stone island outlet online