Přejít k hlavnímu obsahu

Psychoanalýza

"Řeknu Vám, že jsem rád, že starej Freud se narodil – a že jsem to vydržel na tu otravu chodit. Je to hrozný trápení, horší než zubař, a dražší – ale za ten duševní stav to na mou duši stojí." (Jiří Voskovec)

"Psychoanalýza je něco jako docházení na hodiny klavíru, pět let nepozorujete žádný větší pokrok a najednou zjistíte, že umíte hrát." (Woody Allen)


O co v psychoanalýze jde?

  • V psychoanalýze jde o to utkat se s psychickými obtížemi a s tím, co je určuje, tj. s nevědomými konflikty, tíživými myšlenkami a afekty, emoční napětím a zapovídanými stránkami sebe sama, jejichž původ mnohdy sahá hluboko do dětství. Psychoanalýza usiluje nejen o pochopení do té doby nevědomých, zpřetrhaných nebo nikdy nemyšlených souvislostí, ale především o jejich „zažití“ se všemi doprovázejícími pocity a emocemi ve vztahu s analytikem. Cílem je osvojit si takovou schopnost sebeanalýzy, která bude umožňovat znovunalézat a obnovovat zdroje své vnitřní živosti a jedinečnosti.

Charakteristika psychoanalytická situace

  • Psychoanalytickou situaci můžeme vymezit volně asociujícím analyzandem (člověk, který podstupuje psychoanalýzu) a naslouchajícím analytikem, který mu v tom svými slovními vstupy asistuje. Od analyzanda se očekává, že bude vleže na pohovce co možná nejvolněji sdělovat vše, co mu přijde na mysl. Analytik sedí za ním a všemu naslouchá s nezaměřenou pozorností, neusměrňuje, nehodnotí. V optimálním případě se oba setkávají čtyřikrát nebo pětkrát v týdnu ve stabilním a důvěrném uspořádání. Tím se vytvářejí podmínky pro intenzivní emocionální zkušenost a oboustrannou účast, což samo o sobě už má transformující a integrující potenciál.

Používání pohovky v psychoanalýze

  • Užití pohovky v psychoanalýze hraje důležitou roli od samého počátku. Uspořádání, kdy analyzand leží a analytik sedí za ním mimo jeho zorné pole, přináší některé výhody oproti sezení tváří v tvář, které bývá více kontrolované, ovlivňované vzájemnými pohledy a neverbálními projevy. Poloha v leže usnadňuje uvolnění myšlenek a možnost říkat bez cenzury cokoliv přijde na mysl, včetně sdílení takových věcí a emocí, které nelze jinde nahlas říct.

Jak dlouho psychoanalýza trvá?

  • Čas je v psychoanalýze důležitý faktor. Vzhledem k tomu, že psychoanalýza usiluje o hlubší změnu, nemůže nabídnout žádná rychlá řešení. Obvykle je to tak, že se lidé s analytikem vídají po dobu několika let, ačkoliv skutečné trvání psychoanalýzy bude  záviset na specifických problémech a situaci dané osoby. Lidé, kteří hledají psychologickou pomoc mnohdy vskrytu duše i před sebou samými zakrývají část své životní historie a bolestné zkušenosti. Ve snaze sami sebe ochránit projevují zesílenou potřebu se citlivých míst nedotýkat a držet se dosaženého, třebaže neuspokojivého, pocitu duševní rovnováhy. Pro navození změny a pokroku je proto nezbytné přistupovat k těmto oblastem s porozuměním, rozvážností a trpělivostí. To je důvod, proč zejména psychoanalýza vyžaduje tolik času. Předpokladem úspěšné psychoanalýzy a možnosti volně v jejím průběhu hovořit o tom, co člověka skutečně tísní a je bolestné, je vytvoření důvěryplného pracovního vztahu, který nevzniká hned, ale buduje se postupně, mnohdy dlouhé měsíce, tak jako v životě. Psychoanalýza navíc čas od času postupuje ztěžka a vyžaduje svůj čas na překonání těchto obtížných úseků analytického procesu.

Mgr. Roman Telerovský | Soukromá psychoanalytická praxe | Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 - Nové Město, 120 00