Přejít k hlavnímu obsahu

Psychoanalýza

PSYCHOANALÝZA je intenzivní a účinný psychologický přístup, který přispívá k psychickému zotavení a zlepšuje život lidí, kteří ji podstupují.

 

Jsou období v životě, kdy se cítíme být zahlceni emocemi a myšlenkami, kterým nerozumíme, nebo kdy se přestaneme cítit být ve své kůži a ovládne nás psychická nepohoda.

Jádrem psychoanalýzy je poznání, že naší základní součástí je složitý a víceméně nevědomý emocionální život. Některé naše představy, přesvědčení a strachy se staly natolik zakořeněnými a automatickými, že si ani neuvědomujeme, jak ovlivňují náš pohled na svět a to, jak se v něm cítíme a jednáme. Mnohdy jen vypozorujeme, že se opakovaně chováme způsobem, kterým si škodíme, cítíme se zaklesnutí v neuspokojivých vztazích nebo brzděni v našem emocionálním, tvořivém a profesním vývoji, ale nevíme proč.

Psychoanalýza pomáhá tyto stavy zpracovat, nalézt jejich nevědomé zdroje a uvolnit cestu ke snížení potenciálu pro jejich vznik.

 

Jak psychoanalýza probíhá a co nabízí

Psychoanalýza probíhá v pravidelných padesátiminutových setkáních s psychoanalytikem optimálně čtyřikrát až pětkrát v týdnu. Toto stabilní a důvěrné uspořádání poskytuje příležitost pro to, aby analyzand (člověk, který podstupuje analýzu) spolu s analytikem vešli do kontaktu s tím, co se odehrává na hlubší rovině, a mohli tomu porozumět. V této souvislosti stále platí výrok Sigmunda Freuda: "Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč jsi musel onemocnět, a snad se tomu, abys dál churavěl, vyhneš."

Psychoanalýza poskytuje příležitost dojít k trvalejší vnitřní změně a ucelenějšímu a hlubšímu porozumění sobě samému – zejména k porozumění vlastní životní historii a fungování nevědomé mysli, a jejich role v tom, jak se jedinec dostal do situace, v jaké je. Lidé si občas představují, že intenzivní psychoanalýzu potřebují jen lidé s vážnými duševními poruchami, což ve skutečnosti neplatí. Psychoanalýza je poměrně nesnadná cesta sebepoznávání a je určena převážně těm, kteří o hlubší změnu usilují a mají pro ni předpoklady.

Psychoanalýza přispívá ke zvýšení kapacity prožívat v životě uspokojení a cítit se svobodněji. Jedním z cílů psychoanalýzy je proto osvojení si metody sebeanalýzy, to znamená schopnosti být k sobě pravdivý a rozumět si způsobem, který přináší úlevu a a více vnitřní volnosti.

 

Použití analytické pohovky

V psychoanalýze od samého počátku hraje důležitou roli pohovka. Analyzand na ní leží, analytik sedí za ním mimo jeho zorné pole. Takové uspořádání přináší některé výhody oproti sezení tváří v tvář, které bývá na rozdíl od analytickému uspořádání více kontrolované, ovlivňované vzájemnými pohledy a neverbálními projevy. Poloha v leže usnadňuje uvolnění myšlenek a možnost říkat bez cenzury cokoliv přijde na mysl, včetně sdílení nepříjemných věcí a emocí.

 

Jak dlouho psychoanalýza trvá

Čas je v psychoanalýze důležitý faktor. Vzhledem k tomu, že psychoanalýza usiluje o změnu prostřednictvím zabývání se nevědomou myslí, nemůže nabídnout žádná rychlá řešení. Obvykle je to tak, že se lidé s analytikem vídají po dobu několika let, ačkoliv skutečné trvání psychoanalýzy bude samozřejmě záviset na specifických problémech a situaci dané osoby.

Lidé, kteří hledají psychologickou pomoc, mnohdy vskrytu duše zakrývají části svých životních příběhů a bolestné zkušenosti, a projevují zesílenou potřebu se citlivých míst nedotýkat a chránit tak svůj dosažený pocit duševní rovnováhy. Pro navození změny a pokroku je proto nezbytné přistupovat k těmto oblastem s porozuměním, rozvážností a trpělivostí. To je důvod, proč zejména psychoanalýza vyžaduje tolik času. Předpokladem úspěšné psychoanalýzy a možnosti volně v jejím průběhu hovořit o tom, co člověka skutečně tísní a je citlivé, je vytvoření důvěryplného pracovního vztahu, který nevzniká hned, ale buduje se postupně, mnohdy dlouhé měsíce, tak jako v životě. Psychoanalýza navíc čas od času postupuje ztěžka a vyžaduje svůj čas na překonání těchto obtížných úseků analytického procesu.

 

Napsali o psychoanalýze

Jisté je jedno, pokud nadále přisuzujeme důležitost a význam formulaci „poznej sebe sama“, která zazněla v Delfách v antickém Řecku, pak psychoanalýza mezi ostatními formami psychoterapie nemá konkurenta.

Martin S. Bergman

 

Řeknu Vám, že jsem rád, že starej Freud se narodil – a že jsem to vydržel na tu otravu chodit. Je to hrozný trápení, horší než zubař, a dražší – ale za ten duševní stav to na mou duši stojí.

Jiří Voskovec v dopise Janu Werichovi o své psychoanalytické „hlavoléčbě“

 

Psychoanalýza je něco jako docházení na hodiny klavíru, pět let nepozorujete žádný větší pokrok a najednou zjistíte, že umíte hrát. 

Woody Allen

 


Mgr. Roman Telerovský | Soukromá psychoanalytická praxe | Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 - Nové Město, 120 00