Psychologická pomoc se nejčastěji týká následujících oblastí-    úzkostné a depresivní stavy: opakované nebo dlouhotrvající deprese, úzkosti, strachy, nadměrná tréma, nadměrné kontrolování, vtíravé myšlenky, nutkavé jednání

 

-    psychosomatické obtíže: přetrvávající tělesné příznaky s negativním lékařským nálezem

 

-    snížená sebedůvěra a nevyrovnanost se sebou: problémy se sebeúctou, nejistota, nadměrná sebekritičnost a pocity studu, pocity osamělosti a odcizení, pochybnosti a zmatky kolem vlastní identity a životního směřování

 

-    problémy v mezilidských vztazích: opakující se problémy a nespokojenost v milostném, partnerském a pracovním životě, které se týkají vztahu s druhými lidmi, sexuální problémy

 

-    nesnáze při vyrovnávání se s životními přechody: narození dítěte, změna pracovní pozice, krize středního věku, ztráty, rozchody, psychická traumata

 

-    nedostatek uspokojení v pracovním životě, bloky v pracovní a tvůrčí činnosti a pocit nedostatečného naplňování vlastních schopností