Psychoanalýza – psychoterapie? Jakou zvolit psychoterapii?Lidé, kteří hledají psychologickou pomoc se mnohdy ptají:

 

"Jaká psychoterapie by pro mě byla nejlepší?"


-    Odpověď na otázku, jestli zvolit terapii a jakou, obvykle poskytnou dvě až tři konzultace, i když někdy to může trvat i delší čas. Pro někoho je nejlepší volbou docházení po určitou dobu na psychoterapii obvykle jednou až dvakrát týdně, které v určitých případech dostačuje k vyřešení těch záležitostí, s nimiž se člověk potýká. Někdo jiný může chtít a někdy, vzhledem k dlouhotrvajícím či opakujícím se obtížím, potřebuje podstoupit intenzivnější a déletrvající psychoanalýzu čtyřikrát nebo pětkrát týdně, aby dosáhl trvalejší změny a ucelenějšího a hlubšího porozumění vlastní životní historii a její roli v tom, jak se dostal do situace, v jaké je. Někdy si lidé představují, že častější psychoanalýzu potřebují jen lidé s vážnými duševními poruchami, což ve skutečnosti neplatí. Psychoanalýza je poměrně náročná cesta sebepoznávání a je určena převážně těm, kteří usilují o hlubší změnu ve vztahu k sobě a mají pro takovou změnu dispozice.

 

-    Lidé, kteří hledají psychologickou pomoc, mnohdy vskrytu duše uzavírají části svých životních příběhů a často bolestných zkušeností a projevují zesílenou potřebou se citlivých míst nedotýkat a chránit tak svůj dosažený pocit duševní rovnováhy. Pro navození změny a pokroku v terapii je proto nezbytné přistupovat k těmto oblastem s porozuměním, rozvážností a trpělivostí. To je důvod, proč terapie vyžaduje tolik času. Předpokladem úspěšné terapie a možnosti volně hovořit o tom, co člověka zevnitř skutečně tísní a je citlivé, je vytvoření důvěryplného vztahu k terapeutovi, který nevzniká hned, ale buduje se postupně. Psychoanalýza nebo psychoterapie navíc čas od času postupuje ztěžka. Na jejím konci však obvykle člověk pociťuje větší vnitřní svobodu, plnější prožívání života a schopnost si rozumět, které potvrzují platnost celého předchozího terapeutického úsilí.