Psychoanalýza – psychoterapie? Jakou zvolit psychologickou pomoc?


-      Odpověď na otázku, jestli zvolit nějakou formu psychologické pomoci a jakou, obvykle poskytnou dvě až tři úvodní konzultace, i když někdy to může trvat i delší čas.

 

-      Pro někoho je nejlepší volbou docházení po určitou dobu na psychologické konzultace/psychoterapii obvykle jednou až dvakrát týdně, které v určitých případech dostačuje k vyřešení těch záležitostí a problémů, s nimiž se člověk aktuálně potýká.

 

-      Někdo jiný může chtít a někdy, vzhledem k dlouhotrvajícím či opakujícím se obtížím, potřebuje podstoupit intenzivnější a déletrvající psychoanalýzu čtyřikrát nebo pětkrát týdně, aby dosáhl trvalejší změny a ucelenějšího a hlubšího porozumění vlastní životní historii a její roli v tom, jak se dostal do situace, v jaké je. Někdy si lidé představují, že častější psychoanalýzu potřebují jen lidé s vážnými duševními poruchami, což ve skutečnosti neplatí. Psychoanalýza je poměrně náročná cesta sebepoznávání a je určena převážně těm, kteří usilují o hlubší změnu ve vztahu k sobě a mají pro takovou změnu předpoklady.

 

-      Lidé, kteří hledají psychologickou pomoc, mnohdy vskrytu duše uzavírají části svých životních příběhů a často bolestných zkušeností a projevují zesílenou potřebou se citlivých míst nedotýkat a chránit tak svůj dosažený pocit duševní rovnováhy. Pro navození změny a pokroku je proto nezbytné přistupovat k těmto oblastem s porozuměním, rozvážností a trpělivostí. To je důvod, proč zejména psychoanalýza vyžaduje tolik času. Předpokladem úspěšné psychoanalýzy a možnosti volně v jejím průběhu hovořit o tom, co člověka zevnitř skutečně tísní a je citlivé, je vytvoření důvěryplného vztahu, který nevzniká hned, ale buduje se postupně. Psychoanalýza navíc čas od času postupuje ztěžka. Na jejím konci však obvykle člověk pociťuje větší vnitřní svobodu, plnější prožívání života a schopnost rozumět si způsobem, který přináší vnitřní úlevu.