Odborné vzdělání, kvalifikace a profesní aktivityKvalifikace

-      1998 - absolvování jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně

-      2001 - atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MZ ČR

-      2003 - udělení funkční specializace v systematické psychoterapii pro oblast zdravotnictví Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MZ ČR

-      2005 - 2025 - prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních v oboru klinická psychologie vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR (Registr zdravotnických pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR - registrační číslo 022-0055-3377)

 

Psychoterapeutické vzdělání

-      1998-2004 - kompletní plně dokončený výcvik v psychoanalytické psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy

-      2007-2017 - kompletní plně dokončený výcvik v psychoanalýze v Psychoanalytickém institutu České psychoanalytické společnosti (člena International Psychoanalytical Association).

 

Praxe

-      1998-1999 - Dětská psychiatrická klinika FN Motol

-      1999-2003 - Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

-      2003 - 2015 - Denní psychoterapeutické sanatorium Horní Palata při VFN a 1. LF UK v Praze

-      od 2003 - Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

 

Členství v odborných společnostech

-      Asociace klinických psychologů ČR (www.akpcr.cz)

-      Institut klinické psychologie (www.ikpcr.cz)

-      Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (www.psychoterapeuti.cz)

-      International Psychoanalytical Studies Organization - IPSO (www.ipso-candidates.org.uk)

-      Institut aplikované psychoanalýzy (www.iapsa.cz)

-      Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody (www.rorschach.cz)

 

Aktivity

-      2007-2010 - Externí vyučující v Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

-      2007-2015 - Výcvikový psychoterapeut, lektor a supervizor v Institutu aplikované psychoanalýzy

-      od 2007 - Externí vyučující Subkatedry klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

-      od 2010 - Externí vyučující na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

-      od 2011 - Lektor kurzů certifikovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR při Institutu klinické psychologie

 

Publikace knihy

-      Telerovský, R., Mahler, M. (eds.). Strach z cizího. Praha, ČPS, 2016.

-      Telerovský, R. (2015). Skutečnost imaginace. Mezi psychoanalýzou a surrealismem. Praha, Analogon, 158 stran.

-      Holub, D., Telerovsky, R. (2013). Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii. Brno, Masarykova univerzita, 99 stran.

-      Telerovský, R. (2013). Pod vraty. Příspěvek ke zkoumání zárazů a neprůchodností obrazivosti a (bá)snění. Praha, Analogon, 78 stran.

 

Publikace články

     Telerovský, R. (2015). Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 a její psychoterapeutické využití. In Lečbych, M. Friedlová, M. (eds.), Psychoterapeutické směry. Olomouc, Univerzita Palackého, 2015, s. 47-65.

-      Telerovský, R. (2014). Vedení a průběh prvního interview v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2. Revue Psychoanalytická psychoterapie. Roč. XVI, č. 1, s. 30-40.

-      Telerovský, R. (2013). Psychoanalýza, sociální kritika a mýtus hygienizace nevědomí. Analogon 69, 2013, s. 89-93.

-      Telerovský, R. (2010). Tkaniva (bá)snění. Revue Psychoanalytická psychoterapie. Roč. XII, č. 1, s. 19-25.

-      Telerovský, R. (2010). Představujeme: Doc. Dr. Nikolaj Jevgrafovič Osipov. Revue Psychoanalytická psychoterapie. Roč. XII, č. 1.

-      Maťová, P., Hubatová-Vacková, L., Telerovský, R. (2009). Legenda o umělci: mezi dějinami umění a psychoanalýzou. In Kris, E., Kurz, O. Legenda o umělci. Arbor vitae a Vysoká škola umělecko průmyslová, Praha, s. 135-158.

-      Čermák, I., Telerovský, R. (2009): Obraz, symbolizace a význam v Rorschachových tabulích. In Ženatý, J., Máthé, R.: Projektivní významy Rorschachových tabulí, Psychoprof a ČSRaP, Praha, 2009, s. 7-9.

-      Telerovský, R. (2008). Psychoanalýza, poesie a protipřenos. Revue Psychoanalytická psychoterapie. Roč. X, č. 2, s. 15-30.

-      Telerovský, R. (2008). Představujeme: PhDr. Zbyněk Havlíček. Revue Psychoanalytická psychoterapie. Roč. X, č. 1.

-      Telerovský, R., Čermák, I. (2008): Texty o projektivních metodách - monografické usazování. In Telerovský, R., Ženatý, J., Čermák, I. (eds.). Rorschach a projektivní metody, 3/2007, IPVZ, Praha, s. 7-10.

-      Ženatý, J., Čermák, I., Telerovský, R. (2007): Mezi klinickou zkušeností a výzkumem. In Ženatý, J., Čermák, I., Telerovský, R. (eds.). Rorschach a projektivní metody, 2/2006, IPVZ, Praha, s. 7-9.

-      Rodriguez, M., Telerovský, R. (2007): Projevy perverzní organizace osobnosti v Rorschachově metodě podle lausannské skupiny. In Ženatý, J., Čermák, I., Telerovský, R. (eds.). Rorschach a projektivní metody, 2/2006, IPVZ, Praha, s. 34-53.

-      Telerovský, R. (2007): Perverzní znaky v Rorschachově protokolu: klinická ukázka. In

-      Telerovský, R., Ženatý, J. (2006). Stručné uvedení do Exnerova systému (CS) administrace a skórování: srovnání s českou učebnicí Rorschachovy metody. In Ženatý, J., Čermák, I. (eds.). Rorschach a projektivní metody, 1/2005, MSD, Brno, s. 25-90.

-      Telerovský, R. (2004). Poesie, sen, imaginace a interpretace. Analogon 41/42, 2004, s. 116-121.

-      Telerovský, R. (2002). Poesie a „choromyslnost 2002“. Analogon 34/35, 2002, s. 52-55.

-      Telerovský, R. (2001). Sen a poesie: Nezvalův výklad zákonitostí básnické imaginace. Analogon 32, 2001, s. 110-112.

-      Telerovský, R. (2001). Já ve snu a traumatická teorie snu. Analogon 32, 2001, s. 64-69

-      Telerovský, R. (2000). Básnická imaginace in statu nascendi. K některým psychodynamickým parametrům moderní poesie v pojetí Zbyňka Havlíčka. Analogon 29, 2000, s. 3-5.

-      Telerovský, R. (1999). Havlíčkovo pojetí funkcí básnické a surrealistické aktivity. Analogon 26-27, 1999, s. 13-18.

-      Telerovský, R. (1999). Poesie, psychiatrie, subverze. Analogon 25, 1999, s. 79-83

-      Telerovský, R. (1996). Dialektika skutečnosti snu. Analogon 16, 1996, s. 62-67.

 

Vybrané přednášky

-      19.2.2015 - První interview v psychoanalýze. Předneseno spolu s MUDr. Davidem Holubem na vědecké schůzi České psychoanalytické společnosti, Praha.

-      24.10.2014 - Vícedimenzionální psychodynamická diagnostika OPD-2. Předneseno na vědecké schůzi České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP s názvem Hranice normy a patologie, Lékařský dům, Praha.

-      28.10. 2013 - Obrazy psychoanalýzy se vztahem k surrealismu. Předneseno  na večeru o současnosti a historii surrealismu „Láska, svoboda, poesie… a realita“ v Galerii Tranzitdisplay, Praha.

-      3.10.2013 - Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 a její psychoterapeutické využití. Jednodenní workshop, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc.

-      24.5.2013 - Význam psychodynamické diagnostiky při plánování psychoterapeutické léčby. 4. mezinárodní psychoterapeutické symposium, Masarykova univerzita, Brno.

-      21.4. - 23.4.2013 - Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 a její vazba na psychoterapii. Dvoudenní workshop, Odborné symposium klinických psychologů - 12. psychoterapeutický víkend v Beskydech, Malenovice.

-      18.2.2010 - Psychoanalýza, poesie a protipřenos. Přednáška na vědecké schůzi České psychoanalytické společnosti, Praha.