Psycholog Praha 2 - Mgr. Roman TelerovskýMgr. Roman Telerovský je klinický psycholog a psychoanalytik s více než 15letou zkušeností. Ve své soukromé praxi poskytuje psychoanalýzu a psychoterapeutické konzultace. Řadu let působil jako vedoucí psycholog Denního sanatoria Horní Palata při VFN a 1. LF UK v Praze, fungoval rovněž jako výcvikový psychoterapeut a supervizor Institutu aplikované psychoanalýzy a přednášel externě v Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současnosti přednáší externě na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v Institutu klinické psychologie a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Vydal knihy Skutečnost imaginace (2015) a Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii (s D. Holubem, 2013). Je spolueditorem sborníku psychoanalytických prací Strach z cizího (2016) a editorem publikací Rorschach a projektivní metody, Revue psychoanalytická psychoterapie (2014, 2010). Připravil český překlad publikace Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 (s D. Holubem, 2013).

 

 

Kvalifikace

-        1998 - absolvování jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně

-        2001 - atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR

-        2003 - udělení funkční specializace v systematické psychoterapii pro oblast zdravotnictví Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravostnictví ČR

-        2005 - 2025 - prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních v oboru klinická psychologie vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR (Registr zdravotnických pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR - registrační číslo 022-0055-3377)

 

 

Psychoterapeutické vzdělání

-        1998-2004 - kompletní plně dokončený výcvik v psychoanalytické psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy

-        2007-2017 - kompletní plně dokončený výcvik v psychoanalýze v Psychoanalytickém institutu České psychoanalytické společnosti (člena International Psychoanalytical Association).

 

 

Praxe

-        1998-1999 - Dětská psychiatrická klinika FN Motol

-        1999-2003 - Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

-        2003 - 2015 - Denní psychoterapeutické sanatorium Horní Palata při VFN a 1. LF UK v Praze

-        od 2003 - Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

 

 

Členství v odborných společnostech

-        Česká psychoanalytická společnost - International Psychoanalytical Association (www.psychoanalyza.cz)

-        Asociace klinických psychologů ČR (www.akpcr.cz)

-        Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (www.psychoterapeuti.cz)

-        Institut klinické psychologie (www.ikpcr.cz)

 

Další informace ČTI ZDE.